Budżet na rok 2010 został uchwalony
dnia 28 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXVII/146/49/2009