Wybory do Parlamentu Europejskiego 
9 czerwca 2024r.

Serwis informacyjny PKW

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego - maj 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Płosnica o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 13 maja 2024 r.

Uchwała Nr 262/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o prawie do bezpłatnego transportu

POSTANOWIENIE NR 664/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki)

POSTANOWIENIE NR 666/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki)

POSTANOWIENIE NR 685/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Płośnica.

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3.

Obwieszczenie o skreśleniu z listy nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj kandydata na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. oraz o warunkach ważności głosu.

Informacja w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w Gminie Płośnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego - czerwiec 2024

Postanowienie nr 685/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 w gminie Płośnica

Postanowienie nr 728/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 w gminie Płośnica

Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 3 czerwca 2024 r. - informacja o obwodowych komisjach wyborczych  w Gminie Płośnica w wyborach do PE