Rejestracja kandydatów - link

INFORMACJA WÓJTA GMINY PŁOŚNICA O WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

OBWIESZCZENIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ Z DNIA 05.06.2019 w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 28 lipca 2019

Uchwała Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Ogłoszenie o terminach dyżurów członków Komisji Okręgowej Nr 18 w Płośnicy

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 18 w Płośnicy - lista kandydatów na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie działdowskim.

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 18 w Płośnicy - lista kandydatów wybranych na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie działdowskim.

Informacja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotycząca wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej