Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Płośnica

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Aktualności - Informacje - Komunikaty (38)
    Fundusz Sołecki (2)
    System gospodarowania odpadami komunalnymi (2)
    Nabór wniosków na usuwanie azbestu (1)
    NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 (1)
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO W 2023 ROKU (1)

Wybory i Referenda
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (1)
    Wybory Samorządowe 2024 (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 (1)
    Referendum Ogólnokrajowe 2023 (1)
    Wybory do Izb Rolniczych 2023 (1)
    Wybory ławników 2023 (1)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
    Wybory Samorządowe 2018 (1)
    Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica (1)

Organy
    Wójt (1)
    Rada Gminy (0)
        Rada Gminy Płośnica IX kadencji (2)
            Protokoły i nagrania obrad sesji (4)
        Rada Gminy Płośnica VIII kadencji (2)
            Protokoły i nagrania obrad sesji (63)
        Rada Gminy Płośnica VII kadencji (1)
            Protokoły (0)
                Protokół Nr I/1/2014 (1)
                Protokół Nr II/2014 (1)
                Protokół Nr III/3/2014 (1)
                Protokół Nr IV/1/2015 (1)
                Protokół Nr V/2/2015 (1)
                Protokół Nr VI/3/2015 (1)
                Protokół Nr VII/4/2015 (1)
                Protokół Nr VIII/5/205 (1)
                Protokół Nr IX/6/2015 (1)
                Protokół Nr X/7/2015 (1)
                Protokół Nr XI/8/2015 (1)
                Protokół Nr XII/9/2015 (1)
                Protokół Nr XIII/10/2015 (1)
                Protokół Nr XIV/11/2015 (1)
                Protokół Nr XV/12/2015 (1)
                Protokół Nr XVI/13/2015 (1)
                Protokół Nr XVII/1/2016 (1)
                Protokół Nr XVIII/2/2016 (1)
                Protokół Nr XIX/3/2016 (1)
                Protokół Nr XX/4/2016 (1)
                Protokół Nr XXI/5/2016 (1)
                Protokół Nr XXII/6/2016 (1)
                Protokół Nr XXIII/7/2016 (1)
                Protokół Nr XXIV/8/2016 (1)
                Protokół Nr XXV/9/2016 (1)
                Protokół Nr XXVI/10/2016 (1)
                Protokół Nr XXVII/11/2016 (1)
                Protokół Nr XXVIII/12/2016 (1)
                Protokół Nr XXIX/1/2017 (1)
                Protokół Nr XXX/2/2017 (1)
                Protokół Nr XXXI/3/2017 (1)
                Protokół Nr XXXII/4/2017 (1)
                Protokół Nr XXXIII/5/2017 (1)
                Protokół Nr XXXIV/6/2017 (1)
                Protokół Nr XXXV/7/2017 (1)
                Protokół Nr XXXVI/8/2017 (1)
                Protokół Nr XXXVII/10/2017 (1)
                Protokół Nr XXXVIII/11/2017 (1)
                Protokół Nr XXXIX/12/2017 (1)
                Protokół Nr XL/13/2017 (1)
                Protokół Nr XLI/14/2017 (1)
                Protokół Nr XLII/1/2018 (1)
                Protokół Nr XLIII/2/2018 (1)
                Protokół Nr XLIV/3/2018 (1)
                Protokół Nr XLV/4/2018 (1)
                Protokół z XLVI Uroczystej Sesji Rady Gminy Płośnica (1)
                Protokół Nr XLVII/8/2018 (1)
                Protokół Nr XLVIII/9/2018 (1)
                Protokół Nr XLIX/10/2018 (1)
                Protokół Nr L/11/2018 (1)
            Komisje Stałe (0)
                Komisja Rewizyjna (2)
                Komisja Budżetu, Finansów , Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy (2)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (2)
        Rada Gminy Płośnica VI kadencji (1)
            Protokoły (0)
                PROTOKÓŁ Nr I/1/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr II/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr III/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr IV/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr V/1/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr I/2/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VI/2/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VII/3/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VIII/4/2011 (1)
                PROTOKÓŁNr IX/5/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr X/6/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XI/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XII/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIV/2011 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XV/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr II/4/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr III/6/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIX/7/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr IV/8/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XX/9/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXI/10/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXII/11/2012 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIII/1/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIV/3/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr V/4/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXV/5/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVI/6/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVII/7/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVIII/8/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIX/9/2013 (1)
                PROTOKOŁ Nr XXX/10/2013 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXI/1/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXII/2/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXIII/1/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXIV/3/2014 (1)
                PROTOKÓŁ NR XXXV/5/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXVI/6/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXVII/7/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/8/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXIX/9/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XL/10/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XLI/11/2014 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XLII/12/2014 (1)
            Komisje stałe (1)
                Komisja Rewizyjna (4)
                Komisja Budżetu, Finansów , Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy (3)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (3)
        Rada Gminy Płośnica V kadencji (1)
            Protokoły (0)
                PROTOKÓŁ Nr I/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr II/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr III/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr IV/I/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr V/3/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VI/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VII/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr VIII/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr IX/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr X/2007 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XII/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIII/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIV/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XV/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVI/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVII/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIX/1/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XX/2/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXI/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXII/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIII/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIV/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXV/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVI/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVII/2009 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIX/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXX/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXI/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXII/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2010 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXXV/2010 (1)
            Komisje stałe (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Plan pracy (3)
                    Protokoły (1)
                    Uchwały (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (1)
                    Plan pracy (3)
                    Protokoły (1)
                Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa (1)
                    Plan pracy (3)
                    Protokoły (1)
                Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (1)
                    Plan pracy (3)
                    Protokoły (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych: (1)
                    Plan pracy (4)
                    Protokoły (1)
                Posiedzenia wspólne (1)
        Rada Gminy Płośnica IV kadencji (1)
            Protokoły (0)
                P R O T O K Ó Ł Nr IX/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr X/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XI/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XII/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIII/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIV/2004 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XV/2004 (1)
                P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2004 (1)
                P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2005 (1)
                P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2005 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XIX/2005 (1)
                P R O T O K Ó Ł Nr XX/2005 (1)
                PROTOKÓŁ NR XXI/2005 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XII/2005 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIII/1/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXIV/2/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXV/3/2006 (1)
                PROTOKÓŁ Nr XXVI/4/2006 (1)
            Komisje - Rada IV kadencji (0)
                Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (1)
                    Plan Pracy Komisji (2)
                    Protokoły (0)
                        PROTOKÓŁ Nr 7/1/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 8/2/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 9/3/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 10 /4/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ 11/5/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 12/1 /2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 14/ 3/ 2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 15/4/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 16/5/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 17/1/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 18/2/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/3/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 20/4/2006 (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)
                    Plan Pracy Komisji (3)
                    Protokoły (0)
                        PROTOKÓŁ Nr 8/1/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 9/2/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 10/3/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 11/4/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 12/5/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 13/1/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 14/2/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 15/3/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 16/4/2005 (2)
                        PROTOKÓŁ Nr 17/5/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 18/6/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/7/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/1/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 20/2/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 21/3/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 22/4/2006 (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Plan Pracy Komisji (3)
                    Protokoły (0)
                        PROTOKÓŁ Nr 6/1/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 7/2/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 8/3/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 9/4/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 10/5/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 11/6/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 12/7/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ 13/6/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 14/1/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 15/2/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 16/3/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 17/4/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 18/5/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/6/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 20/7/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 21/8/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 22/9/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 23/1/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 24/2/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 25/3/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 26/4/2006 (1)
                Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa (1)
                    Plan Pracy Komisji (2)
                    Protokoły (0)
                        PROTOKÓŁ Nr 7/1/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 8/2/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 9/3/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 10/4/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 11/5/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 12/1/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 13/2/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 14/3/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 15/4/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 16/5/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 17/1/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 18/2/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/3/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 20/4/2006 (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (1)
                    Plan Pracy Komisji (3)
                    Protokoły (0)
                        PROTOKÓŁ Nr 10/ 1 /2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 11/2/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 12/3/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 13/4/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ 14/5/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ 15/6/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 16/7/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ 17/8/2004 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 18/1/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 19/2/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 21/4/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 22/5/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 23/6/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 24/7/2005 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 25/1/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 26/2/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 27/3/2006 (1)
                        PROTOKÓŁ Nr 28/4/2006 (1)

Gmina
    Dane ogólne (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwo Gralewo (1)
        Sołectwo Gródki (1)
        Sołectwo Gruszka (1)
        Sołectwo Jabłonowo (1)
        Sołectwo Mały Łęck (1)
        Sołectwo Murawki (1)
        Sołectwo Niechłonin (1)
        Sołectwo Płośnica (1)
        Sołectwo Prioma (1)
        Sołectwo Przełęk (1)
        Sołectwo Rutkowice (1)
        Sołectwo Skurpie (1)
        Sołectwo Turza Mała (1)
        Sołectwo Wielki Łęck (1)
        Sołectwo Zalesie (1)
    Majątek Gminy (1)
    Postępowania PZP (0)
        Otwarte (1)
        Rozstrzygnięte (185)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II) (6)
            Przebudowa ulic Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płośnica plus odwodnienie (9)
        Unieważnione (30)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenia (18)
            Wyniki (14)
        Plan zamówień publicznych (1)
    Postępowania na usługi społeczne (0)
        Otwarte (0)
        Rozstrzygnięte (5)
        Unieważnione (2)
    Postępowania do 130 000 zł (0)
        Otwarte (0)
        Rozstrzygnięte (4)
        Unieważnione (1)
    Przetargi - ruchomości (0)
        Otwarte (1)
        Archiwum (10)
    Przetargi - nieruchomości (0)
        Ogłoszenia (0)
        Archiwum (70)
    Postępowania do 30 000 EURO (archiwum) (0)
        Rozstrzygnięte (136)
        Unieważnione (9)
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia Wójta Gminy Płośnica (466)
            Obwieszczenia w sprawie planów polowań zbiorowych (24)
        Obwieszczenia innych organów (75)
    Petycje (2)
    Interpelacje (1)
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia lub użyczenia (54)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)
    Raporty o stanie gminy Płośnica (6)
    Lobbing (8)

Urząd Gminy
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Płośnicy (1)
    Regulamin pracy Urzędu Gminy w Płośnicy (1)
    Zatrudnienie w Urzędzie (1)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
        Ogłoszenia o naborze (1)
        Archiwum (13)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze: referent do spraw kadrowych i obsługi sekretariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy (3)
            Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płośnicy (2)
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 14.05.2008r. (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw ochrony środowiska i drogownictwa (1)
            Nabór na stanowisko Kierownika ds. gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: kasjer (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych. (1)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przetwarzania danych osobowych. (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych (3)
    Załatwianie spraw (0)
        Podatki (2)
        Drogownictwo (1)
        Ochrona środowiska (1)
        Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Sprawy obywatelskie, stanu cywilnego, dowody osobiste (1)
        Planowanie przestrzenne (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Stanowiska, jednostki (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Kontrole (0)
        Wewnętrzne (0)
            2011 (8)
        Zewnętrzne (0)
            2010 (3)
            2011 (6)
            2012 (7)
            2013 (7)
            2014 (6)
            2015 (8)
            2016 (3)
            2017 (3)
            2018 (5)
            2019 (6)
            2020 (4)
            2021 (8)
            2022 (4)
            2023 (6)
    Język migowy w Urzędzie Gminy Płośnica (1)
    Umorzenia podatkowe i pomoc publiczna (17)
    Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (3)

Jednostki organizacyjne
    Szkoły (0)
        Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy (1)
        Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku (1)
        Szkoła Podstawowa w Gródkach (1)
        Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie (1)
    Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Projekty Uchwał (2)
    Uchwały (0)
        Uchwały z roku 2004 (0)
            Uchwała Nr IX/1/2004 (1)
            Uchwała Nr IX/3/2004 (1)
            Uchwała Nr IX/4/2004 (1)
            Uchwała Nr IX/6/2004 (1)
            Uchwała Nr X/7/2004 (1)
            Uchwała Nr X/8/2004 (1)
            Uchwała Nr X/9/2004 (1)
            Uchwała Nr X/11/2004 (1)
            Uchwała Nr X/10/2004 (1)
            Uchwała Nr X/12/2004 (1)
            Uchwała Nr X/13/2004 (1)
            Uchwała Nr X/14/ 2004 (1)
            Uchwała Nr X/15/2004 (1)
            Uchwała Nr X/16/2004 (1)
            Uchwała Nr X/17/2004 (1)
            Uchwała Nr X/18/2004 (1)
            Uchwała Nr X/19/2004 (1)
            Uchwała Nr X/20/ 2004 (1)
            Uchwała Nr XI/21/2004 (1)
            Uchwała Nr XI/22/2004 (1)
            Uchwała Nr XII/23/2004 (1)
            Uchwała Nr XIII/24/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/25/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/26/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/27/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/28/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/29/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/30/2004 (1)
            Uchwała Nr XIV/31/2004 (1)
            Uchwała Nr XV/32/2004 (1)
            Uchwała Nr XV/33/2004 (1)
            Uchwała Nr XV/34/2004 (0)
            Uchwała Nr XV/35/2004 (0)
            Uchwała Nr XV/36/2004 (1)
            Uchwała Nr XV/37/2004 (0)
            Uchwała Nr XV/38/2004 (0)
            Uchwała Nr XV/39/2004 (0)
            Uchwała Nr XV/40/2004 (0)
        Uchwały z roku 2005 (0)
            Uchwała Nr XVII/1/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/2/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/3/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/4/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/5/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/6/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/7/2005 (1)
            Uchwała Nr XVII/8/2005 (1)
            Uchwała Nr XVIII/9/2005 (1)
            Uchwała Nr XVIII/10/2005 (1)
            Uchwała Nr XVIII/11/2005 (1)
            Uchwała Nr XVIII/12/2005 (1)
            Uchwała Nr XVIII/13/2005 (1)
            UCHWAŁA Nr XIX/ 16/2005 (1)
            UCHWAŁA Nr XIX/17/2005 (1)
            UCHWAŁA Nr XIX/18/2005 (1)
            Uchwała Nr XXI/25/2005 (1)
            Uchwała Nr XXII/29/2005 (1)
            Uchwała Nr XXII/30/2005 (1)
            Uchwała Nr XXII/32/2005 (1)
            Uchwała Nr XXI/34/2005 (1)
        Uchwały z roku 2006 (0)
            Uchwała Nr XXIII/1/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/2/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/3/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/4/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/5/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/6/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/7/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/8/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/9/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/10/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/11/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/12/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIII/13/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/14/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/15/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/16/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/17/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/18/2006 (0)
            Uchwała Nr XXIV/19/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/20/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/21/2006 (1)
            Uchwała Nr XXIV/22/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/23/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/24/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/25/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/26/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/27/2006 (1)
            Uchwała Nr XXV/28/2006 (1)
            Uchwała Nr XXVI/29/2006 (1)
            Uchwała Nr XXVI/30/2006 (0)
            Uchwała Nr XXVI/31/2006 (1)
            Uchwała Nr XXVI/32/2006 (1)
            Uchwała Nr I/1/2006 (1)
            Uchwała Nr I/2/2006 (1)
            Uchwała Nr I/3/2006 (1)
            Uchwała Nr II/4/2006 (1)
            Uchwała Nr III/5/2006 (1)
            Uchwała Nr III/6/2006 (1)
            Uchwała Nr III/7/2006 (1)
            Uchwała Nr III/8/2006 (1)
            Uchwała Nr III/9/2006 (1)
            Uchwała Nr III/10/2006 (1)
            Uchwała Nr III/11/2006 (1)
            Uchwała Nr III/12/2006 (1)
            Uchwała Nr III/13/2006 (1)
        Uchwały z roku 2007 (1)
        Uchwały z roku 2008 (1)
        Uchwały z roku 2009 (1)
        Uchwały z roku 2010 (1)
        Uchwały z roku 2011 (1)
        Uchwały z roku 2012 (1)
        Uchwały z roku 2013 (3)
            Sesja I - XXVI (1)
        Uchwały z roku 2014 (14)
        Uchwały z roku 2015 (12)
        Uchwały z roku 2016 (12)
        Uchwały z roku 2017 (13)
        Uchwały z roku 2018 (13)
        Uchwały z roku 2019 (12)
        Uchwały z roku 2020 (9)
        Uchwały z roku 2021 (11)
        Uchwały z roku 2022 (12)
        Uchwały z roku 2023 (12)
        Uchwały z roku 2024 (4)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia 2004 (1)
            Zarządzenie Nr1/2004 (1)
            Zarządzenie Nr.2/2004 (1)
            Zarządzenie Nr18/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 20/2004 (1)
            Zarządzenie Nr19/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 21/2004 (1)
            Zarządzenie nr 22/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 23/2004 (1)
            Zarzadzenie Nr24/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 25/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 26/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 27/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 28/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 29/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 30/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 31/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 32/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 33/2004 (1)
            Zarządzenie Nr 34/2004 (1)
            Zarzadzenie Nr 35/2004 (1)
            Zarzadzenie Nr 36/2004 (1)
            Zarzadzenie Nr 37/2004 (1)
            Zarządzenie Nr38/2004 (1)
            Zarządzenie Nr39/2004 (1)
            Zarządzenie Nr40/2004 (1)
        Zarządzenia 2005 (0)
            Zarządzenie Nr1/2005 (1)
            Zarządzenie Nr2/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 3/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 4/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 5/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 8/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 12/2005 (1)
            Zarządzenie Nr14/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 15/2005 (1)
            Zarządzenie Nr 19/2005 (1)
        Zarządzenia 2006 (0)
            Zarządzenie Nr 1/2006 (1)
            Zarządzenie Nr 2/2006 (1)
            Zarządzenie Nr 3/2006 (1)
            Zarządzenie Nr 4/2006 (1)
            Zarządzenie Nr 5/2006 (1)
        Zarządzenia 2007 (1)
        Zarządzenia 2008 (1)
        Zarządzenia 2009 (1)
        Zarządzenia 2010 (1)
        Zarządzenia 2011 (1)
        Zarządzenia 2012 (1)
        Zarządzenia 2013 (1)
        Zarządzenia 2014 (1)
        Zarządzenia 2015 (1)
        Zarządzenia 2016 (1)
        Zarządzenia 2017 (1)
        Zarządzenia 2018 (1)
        Zarządzenia 2019 (1)
        Zarządzenia 2020 (1)
        Zarządzenia 2021 (1)
        Zarządzenia 2022 (1)
        Zarządzenia 2023 (1)
        Zarządzenia 2024 (1)
    Budżet i WPF (0)
        2002-2005 (0)
            Zarządzenia 2004 rok (0)
                Zarządzenie Nr 21/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 22/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 23/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 24/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 25/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 26/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 27/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 28/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 29/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 30/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 31/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 32/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 33/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 34/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 35/2004 (1)
                Zarządzenie Nr 36/2004 (1)
                Zarządzenie Nr37/2004 (1)
                Zarządzenie Nr38/2004 (1)
            Zarządzenia 2005 rok (0)
                Zarządzenie Nr 1/2005 rok (1)
                    UZASADNIENIE (1)
                    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 2/2005 rok (1)
                Zarządzenie Nr 3/2005 rok (1)
                Zarządzenie Nr 4/2005 rok (1)
                Zarządzenie Nr 5/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 6/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 7/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 8/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 10/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 11/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 12/2005 (1)
                Zarządzenie Nr 13/2005 (1)
            Sprawozdania z wykonania budżetu (1)
        2006 (2)
            Zarządzenia budżetowe (0)
                Zarządzenie Nr 1/2006 (1)
                Zarządzenie Nr 2/2006 (1)
                Zarządzenie Nr 3/2006 (1)
                Zarządzenie Nr 4/2006 (1)
                Zarządzenie Nr 5/2006 (1)
        2007 (2)
            Zarządzenia budżetowe (0)
                Zarządzenie Nr 1/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 2/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 3/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 4/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 4a/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 5/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 6/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 7/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 8/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 9/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 10/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 11/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 12/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 13/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 14/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 15/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 16/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 17/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 18/2007 (1)
                Zarządzenie Nr 19/2008 (1)
        2008 (2)
            Zarządzenia budżetowe (0)
                Zarządzenie Nr 1/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 2/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 3/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 4/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 5/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 6/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 7/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 8/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 9/2008 (1)
                Zarządzenie Nr 10/2008 (1)
        2009 (2)
            Zarządzenia budżetowe (0)
                Zarządzenie Nr 1/2009 (1)
                Zarządzenie Nr 2/2009 (1)
                Zarządzenie Nr 3/2009 (1)
                Zarządzenie Nr 4/2009 (1)
                Zarządzenie Nr 5/2009 (1)
                Zarządzenie Nr 6/2009 (1)
        2010 (1)
        2011 (0)
            Projekt budżetu i WPF (1)
            Budżet Gminy na rok 2011 i WPF (1)
        2012 (0)
            Projekt budżetu i WPF (1)
            Budżet Gminy na rok 2012 i WPF (1)
        2013 (0)
            Projekt budżetu i WPF (1)
            Budżet Gminy na rok 2013 i WPF (1)
        2014 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2014 i WPF (1)
        2015 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2015 i WPF (1)
        2016 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2016 i WPF (1)
        2017 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2017 i WPF (1)
        2018 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2018 i WPF (1)
        2019 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2019 i WPF (1)
        2020 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2020 i WPF (1)
        2021 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2021 i WPF (1)
        2022 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2022 i WPF (1)
        2023 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2023 i WPF (1)
        2024 (0)
            Projekt budżetu i WPF (2)
            Budżet Gminy na rok 2024 i WPF (1)
        Sprawozdania budżetowe i z wykonania operacji finansowych (0)
            2010 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (1)
            2011 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (1)
            2012 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (1)
            2013 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (1)
            2014 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (1)
            2015 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (1)
            2016 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (1)
            2017 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok (1)
            2018 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok (1)
            2019 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok (1)
            2020 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (1)
            2021 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok (1)
            2022 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok (1)
            2023 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok (1)
            2024 (0)
                I kwartał (1)
        Sprawozdania finansowe (0)
            2018 (3)
            2019 (8)
            2020 (9)
            2021 (7)
            2022 (1)
            2023 (1)
    Plany Odnowy Miejscowości (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Gminny Program PiRPA (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (1)
    Program na Rzecz Wspierania Rodziny (1)
    STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
    Strategia Społeczno-Gospodarcza Gminy Płośnica na lata 2015-2025 (1)
    Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Płośnica na lata 2016-2025 (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    Program opieki nad zabytkami (1)

Ochrona Środowiska
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (1)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej (2)
    Inwentaryzacje drzewostanu i opinie dendrologiczne (1)
    Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
    Usuwanie azbestu 2023 (1)

Organizacje pozarządowe
    Organizacje pozarządowe (4)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Koniec kadencji (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Początek kadencji (1)
            Zmiany w trakcie kadencji (1)
            Oświadczenia za 2018 rok (3)
            Oświadczenia za 2019 rok (3)
            Oświadczenia za 2020 rok (3)
            Oświadczenia za 2021 rok (3)
            Oświadczenia za 2022 rok (3)

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)

Informacje
    Redakcja (1)
    Instrukcja obsługi (1)
    Informacje nieudostępnione (1)
    Ochrona danych osobowych (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij