Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy:

1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy - samorządowa instytucja kultury.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy - jednostka budżetowa
3. Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy - jednostka budżetowa
4. Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku - jednostka budżetowa
5. Szkoła Podstawowa w Gródkach - jednostka budżetowa
6. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie - jednostka budżetowa