W 2023 roku na terenie powiatu działdowskiego w pięciu miejscowościach (Działdowo, Lidzbark, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada) działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy udzielają porad osobom uprawnionym.

Osobą uprawnioną jest każda osoba,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty należy umówić telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 w godzinach 730 - 1530.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się prawnikowi udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącemu nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Działdowski.

 

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Godziny dyżuru

Sposób rejestracji

 

Poniedziałek

Lidzbark, ul. Dworcowa 2

od 830 do 1230

Termin wizyty należy umówić telefonicznie

pod numerem 23 697 59 67

w godzinach 730 - 1530

lub

pocztą elektroniczną

na adres:

 kultura@e-starostwo.pl

Rybno, ul. Lubawska 15

od 1400 do 1800

 

Wtorek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8

od 800 do 1200

Lidzbark, ul. Dworcowa 2

od 1300 do 1700

 

Środa

Działdowo, ul. Jagiełły 6/7

od 800 do 1200

Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5

od 1300 do 1700

 

Czwartek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/7

od 1300 do 1700

Płośnica, ul. Dworcowa 52

od 800  do 1200

 

Piątek

Działdowo, ul. Jagiełły 6/8

od 1300 do 1700

Lidzbark, ul. Dworcowa 2

od 830 do 1230