SERWIS INTERNETOWY PAŃTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
POŚWIĘCONY WYBOROM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Ustawa Kodeks Wyborczy

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Wójta Gminy Płośnica w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 7 marca 2019 w sprawie podziału Gminy Płośnica na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Płośnica dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Płośnica z dnia 26 kwietnia 2019 roku o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica w wyborach do Parlament Europejskiego w 2019 roku zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku


Informacje kontaktowe oraz harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego 29-30.04.2019r.

 

Informacje kontaktowe oraz harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego maj 2019r.

Protokół z przeprowadzonego publicznego losowania zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych celem uzupełnienia ich składu do wymaganego, odbytego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3


POSTANOWIENIE NR 5740-18/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Płośnica

 

Informacja Wójta Gminy Płośnica
o wyłożeniu spisu wyborców do wglądu.

 

Informacja Wójta Gminy Płośnica o zmianie siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3 i Nr 5.

 

POSTANOWIENIE NR 5741-18/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku


I N F O R M A C J A   Wójta Gminy Płośnica w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w Gminie Płośnica w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja  2019 roku

 

Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 16 maja 2019 roku - informacja o obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Płośnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., z uwzględnieniem pełnionych w nich funkcji – po ukonstytuowaniu się na pierwszych posiedzeniach w dniu 16 maja 2019 r.