Uchwała nr 1 Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica oraz powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy.

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie numerów i granicach okręgów głosowania.

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy 

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2018 roku.

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2018 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego Młodzieżowej Rady Gminy Płośnica bez głosowania w okręgu Nr 2 NIECHŁONIN