Protokół 1/1/2006
Protokół 2/1/2007
Protokół 3/2/2007
Protokół 4/3/2007
Protokół 6/5/2007
Protokół z posiedzeń wyjazdowych
Protokół 7/6/2007
Protokół 8/7/2007
Protokół 9/8/2007
Protokół 10/1/2008
Protokół 11/2/2008
Protokół 12/3/2008
Protokół 13/4/2008
Protokół 14/5/2008
Protokół 15/6/2008
Protokół 16/7/2008
Protokół 17/1/2009
Protokół 18/2/2009
Protokół 19/3/2009
Protokół 20/4/2009
Protokół 21/5/2009
Protokół 22/6/2009
Protokół 23/1/2010
Protokół 24/2/2010 (posiedzenie odbyte wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej)