ZARZĄDZENIE  Nr14/2005

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 19 września 2005 roku

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

do przeprowadzenia na obszarze gminy Płośnica wyborów na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku.

 

     Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r.o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) Wójt Gminy powołuje następujące składy obwodowych komisji wyborczych:

 

§ 1.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Płośnicy

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Płośnicy:

 

1. Antkiewicz Maria           - zam. Płośnica ul. Dworcowa 80

2. Blaumann Maria             - zam. Plośnica ul. Kościelna 19

3. Boruszkowski Józef       -  zam. Płośnica ul. Dworcowa 96

4. Jadanowska Barbara       - zam. Plośnica ul. Dworcowa 48/1

5. Kornelski Krzysztof        - zam. Gralewo

6. Leśniewska Ewa             -  zam. Gralewo 4

7. Jabłońska Halina             - zam. Płośnica ul. Kościelna 41

8. Szostek Andrzej             - zam. Jabłonowo 85

9. Wieczna Grażyna           - zam. Mały Łęck 44

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gródkach

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gródkach:

 

1. Bartnikowska Łucja        - zam. Gródki 30m11

2. Buńkowska Iwona          - zam. Płośnica ul. Dworcowa 48/1

3. Czechrowski Arkadiusz  - zam. Gródki 29A/8

4. Dawidowska Bożena      - zam. Gródki 33/1

5. Duda Jerzy                      - zam. Płośnica ul. Dworcowa 8

6. Gronowska Małgorzata   - zam. Gródki 12

7. Gutowska Jolanta           - zam. Płośnica ul. Kościelna 57a

8. Maciejewski Józef          - zam. Przełęk 30

9. Steńczyk Andrzej           - zam. Wielki Łęck 32

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rutkowicach

z siedzibą w Remizie OSP w Rutkowicach:

1. Brzozowski Franciszek   - zam. Prioma 17

2. Gronowski Krzysztof      - zam. Gródki 12

3. Januszkiewicz Justyna     - zam. Turza Mała

4. Lempek Anna                  - zam. Turza Mała

5. Muszyński Stefan            - zam. Płośnica ul. Dworcowa 48/2

6. Samek Jolanta                  - zam. Gródki 29B/3

7. Smolec Maria                - zam. Rutkowice 3

8. Szczotka Anna               - zam. Skurpie 7

9. Wasiek Halina               - zam. Płośnica ul. Nowa 17

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Niechłoninie

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Niechłoninie:

 

1. Dąbrowska Maria           - zam. Rutkowice 27/3

2. Giesek Mirosława           - zam. Niechłonin 3

3. Budzich Anna                 -   zam. Niechłonin

4. Kicior Ewa                      - zam. Niechłonin 17

5. Muszyńska Urszula         - zam. Płośnica ul. Dworcowa 48/2

6. Rochon Józef                   - zam. Plośnica ul. Dworcowa 6

7. Spychała Katarzyna         - zam. Niechłonin 95

8. Stasiak Joanna                 - zam. Gródki 86

9. Zimolzak Adam               - zam. Niechłonin 44

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wielkim Łęcku

z siedzibą w Domu Strażak w Wielkim Łęcku:

 

1. Bodziany Jerzy               - zam. Wielki Łęck 116

2. Breski Roman                 - zam. Mały Łęck 37

3. Góralski Stanisław          - zam. Jabłonowo 9

4. Kańkowska Aleksandra   - zam. Gródki 62/4

5. Klonowska Danuta          - zam. Płośnica ul. Lipowa 1/2

6. Leśniewska Urszula         - zam. Płośnica ul. B.Rusina 10

7. Psiuk Piotr                       - zam. Wielki Łęck 94

8. Śledzianowska Beata      - zam. Turza Mała 4

9. Śliwka Józef                    - zam. Wielki Łęck 52

 

                                                                                                 Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                  M. Michał Niedźwiecki