Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2005
Wójta Gminy Płośnica
w dniu 30 marca 2005 roku
                                WYDATKI 
Klasyfikacja   Plan przed zmianą                    Z M I A N Y            Plan po zmianach
Dział Rozdział § Nazwa klasyfikacji budzetowej   Zwiększenia Zmniejszenia         
          + -  
1 2 3 4 5 6 7 8
852     Pomoc Społeczna      1 791 782,00 zł     40 203,00 zł                         1 831 985,00 zł
               
  85295   Pozostała działalność          29 300,00 zł      40 203,00 zł                             69 503,00 zł
               
    3110 Świadczenia społeczne          29 300,00 zł      40 203,00 zł                             69 503,00 zł
      OGÓŁEM WYDATKI    10 182 490,00 zł     40 203,00 zł                       10 222 693,00 zł