UZASADNIENIE

Dział 852 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 7/2005 z dnia 09 lutego 2005 roku zwiększył dotację celową w rozdz.85295 §2030 o kwotę 40.203,00zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą               Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07 września 2004 roku. Zwiększona dotacja pochodzi           z poz.56 rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej..