Zarządzenie Nr 5/2005

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 06.04.2005 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe, znaki skarbowe i materiały biurowe na dzień 06 kwietnia 2005 roku.

 

 

            Na podstawie §4 ust.2 instrukcji dotyczącej inwentaryzacji Urzędu Gminy w Płośnicy oraz jednostek, dla których obsługę finansową prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Gminy.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Barbara Machul  - przewodnicząca
  2. Jolanta Gutowska – członek

 

§2.

 

Zadaniem komisji jest:

 

  1. inwentaryzacja gotówki w kasie na dzień 06.04.2005 roku;
  2. przeliczenie druków ścisłego zarachowania oraz innych wartości pieniężnych;
  3. spisanie protokołu z przeprowadzonych czynności.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.