Zarządzenie Nr 3/2005

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 21 marca 2005 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok.

 

 

         Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.), art.13, pkt5 ustawy     z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych          (Dz.U z 2001 roku nr 55, poz.577) Wójt Gminy Płośnica postanawia:

 

§1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok według którego:

 

-         plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.774.462zł; wykonanie 8.648.423zł

-         plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 9.677.688zł; wykonanie 8.348.751zł.

 

§2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:

 

1.     Radzie Gminy

2.     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  ogłoszeniu.