Zarządzenie Nr 37/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 14 grudnia   2004 roku

 

 

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy                     z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148             z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.      dokonać zwiększenia Budzetu Gminy Płośnica o kwotę 26.273 zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.      ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody – 9.750.970zł

Wydatki –  9.654.196zł

 

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płośnica

 

                                                                                                          M. Michał Niedźwiecki