Zarządzenie Nr 36/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 06 grudnia 2004 roku

  

  

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IX/1/2004 z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004  zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.       rozdysponować rezerwę budżetową w kwocie 5.539 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2.       dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do zarządzenia

 

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Płośnica

                                                                                        M. Michał Niedźwiecki