Zarządzenie Nr 35/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 30 listopada 2004 roku

  

 

w sprawie: zmian budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.       Dokonać zmniejszenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 20.799zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia .

2.       Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody – 9.724.697 zł

Wydatki – 9. 627.923 zł

 

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Płośnica

                                                                                           M. Michał Niedźwiecki