Zarządzenie Nr 34/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 04 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy     w Płośnicy.

 

            Na podstawie art.129 §1 i art.1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 roku , Nr 21, poz.94 z późn.zm.) oraz pkt 1 i 2 załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy postanawiam, co następuje:

 

§1.

Wobec przypadającego w dniu 25 grudnia 2004 roku- pierwszego dnia Święta Bożego Narodzenia w sobotę będącą dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy, wyznaczam w zamian tego dnia dzień 12 listopada 2004 roku dniem wolnym od pracy.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                M. Michał Niedźwiecki