Zarządzenie Nr 31/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 06 października 2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji do odbioru wodociągu w miejscowości Prioma.

 

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawiam powołać komisję w następującym składzie:

 

 

  1. Kazimierz Podlasin – Przewodniczący komisji
  2. Halina Jabłońska – Zastępca Przewodniczącego komisji
  3. Barbara Bartkowska – Sekretarz komisji
  4. Adam Wąsiewski– członek komisji
  5. Mirosław Leński – członek
  6. Barbara Bartkowska – członek
  7. Dorota Domżalska - członek

 

§1.

1.       Zadaniem komisji jest odbiór wybudowanego wodociągu wiejskiego przez Usługi Ziemno Wodno Kanalizacyjne i Transport Marek Sławiński; 14-260 Lubawa ul. Świętej Barbary 21 na terenie miejscowości Prioma; Gmina Płośnica.

2.       Czynności związane z przejęciem zostaną utrwalone protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.       Czynności te komisji dokona w terminie do 15.10.2004 roku.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                M. Michał Niedźwiecki