Zarządzenie Nr 30/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 10 września  2004 roku

  

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

1.       Dokonać zmniejszenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 355.114zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1i2 do zarządzenia

2.       Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody 9.561.361zł

Wydatki 9.464.587 zł

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki