Zarządzenie Nr 22/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 17 maja 2004 roku.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

  1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 872.254 zł. w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
     
  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

           Dochody – 11.139.021 zł

     Wydatki – 11.042.247 zł

 

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki