Zarządzenie Nr 28/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 02 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe, znaki skarbowe i materiały biurowe na dzień 02 sierpnia 2004 roku.

 

             Na podstawie §4 ust.2 instrukcji dotyczącej inwentaryzacji Urzędu Gminy     w Płośnicy oraz jednostek, dla których obsługę finansową prowadzi wydział Finansowy Urzędu Gminy zarządzam, co następuje:

  

§1.

 

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Barbara Machul – Przewodnicząca
  2. Jolanta Gutowska - członek

§2.

 

Zadaniem komisji jest:

 

1.       inwentaryzacja gotówki w kasie na dzień 02 sierpnia 2004 roku.

2.       przeliczenie druków ścisłego zarachowania oraz innych wartości pieniężnych,

3.       spisanie protokołu z przeprowadzonych czynności.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki