Zarządzenie Nr 26/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 13 lipca 2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe, znaki skarbowe i materiały biurowe na dzień 13 lipca 2004 roku.

 

          Na podstawie art.4 ust.2 instrukcji dotyczącej inwentaryzacji Urzędu Gminy w Płośnicy oraz jednostek, dla których obsługę finansową prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Gminy.  zarządzam, co następuje:

 

 

§1.

 

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Edyta Stańczak – przewodnicząca
  2. Maria Sobotka - członek 


§2.

 

Zadaniem komisji jest:

 

1.       inwentaryzacja gotówki w kasie na dzień 13 lipca 2004 roku,

2.       przeliczenie druków ścisłego zarachowania oraz innych wartości pieniężnych,

3.       spisanie protokołu z przeprowadzonych czynności.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki