Zarządzenie Nr 24/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 17 maja 2004 roku

 

w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych     

                  w Wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

 

 

         Na podstawie art.48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 roku nr 46,poz.499z późn.zm.) oraz art.25 – ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz.219)  zarządzam, co następuje:

 

 

§1.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Płośnicy

z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Plośnicy:

 

1.     Jadwiga Rapior Sikorska – zam. Płośnica

2.     Grażyna Wieczna – zam. Mały Łęck

3.     Barbara Rębowska – zam. Płośnica

4.     Anna Prusik – zam. Płośnica

5.     Józef Marek Maciejewski – zam. Przełęk Wielki

6.     Maria Antkiewicz – zam. Płośnica

7.     Barbara Duda – zam. Płośnica

8.     Krzysztof Groblewski – zam. Płośnica

9.     Jerzy Mikołaj Bodziany – zam.Wielki Łęck

10. Józef Boruszkowski – zam. Płośnica

11. Anna Labicka – zam. Turza Mała

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gródkach

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gródkach

lokal dla niepełnosprawnych

 

1.     Jerzy Leszek Bonisławski – zam. Jabłonowo

2.     Izabela Bożena Krajewska – zam. Gródki

3.     Ewa Chudy – zam. Jabłonowo

4.     Edmund Zalewski – zam.Jabłonowo

5.     Leszek Mańka – zam. Gródki

6.     Małgorzata Żmich – zam. Płośnica

7.     Ireneusz Januszkiewicz – zam. Turza Mała

8.     Marek Wasiek – zam. Płośnica

9.     Andrzej Józef Steńczyk – zam. Wielki Łęck

10. Maria Smolec – zam. Rutkowice

11. Jolanta Gutowska – zam. Płośnica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rutkowicachz siedzibą w Szkole Podstawowej w Rutkowicach

 

1.     Bożena Szuba – zam. Rutkowice

2.     Franciszek Brzozowski – zam. Prioma

3.     Katarzyna Szymańska – zam. Rutkowice

4.     Jerzy Duda – zam. Płośnica

5.     Halina Wasiek – zam. Płośnica

6.     Anna Józefa Szczotka- zam. Skurpie

7.     Iwona Buńkowska – zam. Płośnica

8.     Stefan Muszyński – zam. Płośnica

9.     Marzena Margalska – zam. Gródki

10. Krzysztof Gronowski – zam. Gródki

11. Anna Lempek – zam. Rutkowice

 

Obwodowa Komisja Nr 4 w Niechłoninie

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Niechłoninie

 

1.     Adam Władysław Zimolzak – zam. Niechłonin

2.     Bożena Kowalska – zam. Jabłonowo

3.     Stanisław Olszewski – zam. Niechłonin

4.     Marek Grzywacz – zam. Niechłonin

5.     Tadeusz Mańka – zam. Niechłonin

6.     Bożena Rak – zam. Zalesie

7.     Łucja Bartnikowska – zam. Gródki

8.     Konrad Sobiech – zam. Niechłonin

9.     Józef Rochon – zam. Płośnica

10. Joanna Stasiak – zam. Gródki

11. Halina Jabłońska – zam. Płośnica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5  w Wielkim Łęckuz siedzibą w Domu Strażaka w Wielkim Łęcku

 

1.     Dorota Groszek – zam. Wielki Łęck

2.     Krzysztof Kornelski – zam. Gralewo

3.     Sławomir Pawłowski – zam. Płośnica

4.     Józef Śliwka – zam. Wielki Łęck

5.     Agnieszka Żmich – zam. Płośnica

6.     Benedykt Aleksander Trąmpczyński – zam. Wielki Łęck

7.     Urszula Muszyńska – zam. Płośnica

8.     Roman Breski – zam. Mały Łęck

9.     Aleksandra Kańkowska – zam. Gródki

10. Stanisław Piotr Góralski – zam. Jabłonowo

11. Edyta Stańczak – zam. Jabłonowo

 

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty dla przepisów gminy.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         (-) M. Michał Niedźwiecki