Zarządzenie nr 22/2004
Wójta Gminy Płośnica

z dnia 31 marca 2004 roku

  

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w przeprowadzonych w Rzeczypospolitej  Polskiej wyborach do Parlamentu Europejskiego.

         Na podstawie art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25,poz.219) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Wyznacza się na obszarze Gminy Płośnica miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§2.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, przy uwzględnieniu podziału Gminy na Sołectwa, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykaz, o którym mowa w §2 podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez udostępnienie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – biuletynie Informacji Publicznej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                                    M. Michał Niedźwiecki

 

 

 

                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2004

                                                 Wójta Gminy Płośnica z dnia 31 marca 2004 roku

 

 

 

Wykaz miejsc na terenie Gminy Płośnica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

LP

Sołectwo

Miejsce na bezpłatne umieszczenie ogłoszeń

1

2

3

 

1.

 

Płośnica

Tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy

Tablica ogłoszeń sołectwa

2.

Przełęk

Tablica ogłoszeń sołectwa

3.

Prioma

Tablica ogłoszeń sołectwa

4.

Gródki

Tablica ogłoszeń sołectwa

5.

Gruszka

Tablica ogłoszeń sołectwa

6.

Niechłonin

Tablica ogłoszeń sołectwa

7.

Zalesie

Tablica ogłoszeń sołectwa

8.

Jabłonowo

Tablica ogłoszeń sołectwa

9.

Wielki Łęck

Tablica ogłoszeń sołectwa

10.

Mały Łęck

Tablica ogłoszeń sołectwa

11.

Turza Mała

Tablica ogłoszeń sołectwa

12.

Gralewo

Tablica ogłoszeń sołectwa

13.

Murawki

Tablica ogłoszeń sołectwa

14.

Skurpie

Tablica ogłoszeń sołectwa

15.

Rutkowice

Tablica ogłoszeń sołectwa