Sołtys:
      Renata Warmińska

Rada Sołecka:
    Krzysztof Groblewski
    Renata Janowska
    Dawid Kaczyński
    Piotr Trąmpczyński
    Małgorzata Wajchert
    Bożena Wilczyńska