Sołtys:
   Andrzej Józefowicz

Rada Sołecka:
    Józef Rochon
    Krzysztof Duda
    Krzysztof Patalon
    Paweł Abramowski