Budżet Gminy Płośnica na rok 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2024-2030

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica...

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu... 

ZMIANY BUDŻETU:

ZMIANY WPF: