Budżet Gminy Płośnica na rok 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2022-2030

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica...

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu...

ZMIANY BUDŻETU:

ZMIANY WPF: