Budżet Gminy Płośnica na rok 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2020-2030

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica...

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu...

 

ZMIANY BUDŻETU:

ZMIANY WPF: