Budżet Gminy Płośnica na rok 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2018-2028

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu...

ZMIANY BUDŻETU:

ZMIANY WPF: