Budżet Gminy Płośnica na rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica na lata 2017-2024

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica.

ZMIANY BUDŻETU:

ZMIANY WPF: