Budżet Gminy Płośnica na rok 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2024

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płośnica.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu...

 

ZMIANY: