Wójt Gminy Płośnica informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Płośnica”

Gmina Płośnica zamierza wnioskować o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca wyznaczonego przez gminę w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie oraz pisemnie.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Płośnicy.

Nabór wniosków będzie trwał do 17 marca 2023 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr – tel. 23 698 17 51

Wnioski dostępne są w urzędzie oraz do pobrania ze strony internetowej www.plosnica.pl, lub www.bip.plosnica.pl w zakładce Informacje ogólne – Aktualności

     1. Deklaracja przystąpienia do programu
     2. Formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę – de minimis w rolnictwie