WÓJT GMINY PŁOŚNICA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODKACH, GRODKI 51A, 13-206 PŁOŚNICA

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Płośnica z dnia 21 lutego 2023 roku