Uchwała nr XXVII/213/23/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2129)

Uchwała Nr XXVII/214/24/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Uchwała nr XXVII/217/27/2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2263)

Uchwała nr XXVII/218/28/2021 Rady Gminy Płośnica w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Jenolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3426)