Uchwała nr XX/141/26/2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3425)

Uchwała nr XX/143/28/2020 uchylająca uchwałę w sprawie podziału gminy Płośnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3575)

Uchwała nr XX/144/29/2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płośnica na rok szkolny 2020/2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3576)

Uchwała nr XX/145/30/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3577)