Skład Rady Gminy Płośnicy

 1.Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
 2.Maria Wodzyńska – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3.Stanisław Dudek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4.Paweł Rozentalski
 5.Konrad Sobiech
 6.Włodzimierz Wasiek
 7.Bożena Kowalska
 8.Stanisław Margalski
 9.Stanisław Orłowski
10.Renata Warmińska
11.Tadeusz Zajdziński
12.Jan Kawka
13.Jacek Wielongowski
14.Jan Lemański
15.Wiesław Rudnicki