Składy osobowe Komisji stałych
działających przy Radzie Gminy Płośnica

Komisja Rewizyjna:

Michał Breski - Przewodniczący
Marek Nowakowski - Wiceprzewodniczący
Krzysztof Kornelski - Członek
Jerzy Antoni Miler - Członek
Mirosława Bernadeta Żuchowska - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Kazimierz Dramiński - Przewodniczący
Tomasz Gajek - Wiceprzewodniczący
Grzegorz Józef Maciejewski - Członek
Marek Nowakowski - Członek
Paweł Psiuk - Członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy:

Krzysztof Jacek Pszenny - Przewodniczący
Paweł Psiuk - Wiceprzewodniczący
Sylwia Bagniewska - Członek
Dorota Borkowska - Członek
Damian Lemański - Członek
Grzegorz Józef Maciejewski - Członek
Jerzy Antoni Miler - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

Karol Dziombowski - Przewodniczący
Krzysztof Kornelski - Wiceprzewodniczący
Sylwia Bagniewska - Członek
Dorota Borkowska - Członek
Kazimierz Dramiński - Członek
Tomasz Gajek - Członek
Mirosława Bernadeta Żuchowska - Członek