W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (DZ. U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.

Główny Lekarz Weterynarii opracował następujące dokumenty, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

·  Ulotkę informacyjną (część I / część II );

·  Dokument pt. „Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)”;

·Wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

· Wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa;

·  Wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie ;

· Lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce;

· Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia, pomieszczeń;

·  Wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie;

·  Wzór spisu świń.