Załącznik Nr 1 do pobrania pod następującym adresem: http://zdjecia.plosnica.pl/Zalacznik1.zip (86MB, plik ZIP).