Petycja - Oficjalny wniosek na mocy art.63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA w sprawie przystąpienia do konkursu "Podwórko Nivea"  -
Data złożenia: 21.03.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

Petycja - Oficjalny wniosek na mocy art.63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia:
20.04.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

Petycja - Oficjalny wniosek na mocy art.63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 22.04.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny wniosek na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 05.05.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny wniosek na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia:
31.10.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA! (PETYCJA)
Data złożenia:
07.11.2016r. / Rozpatrzona pozytywnie

Petycja
Data złożenia:
07.02.2017r. / Przekazano wg właściwości dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy dn. 13.02.2017r.

Oficjalne II wnioski na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia:
14.02.2017r. / Rozpatrzona pozytywnie

Petycja + wniosek na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 15.09.2017r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny Wniosek oraz Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 04.05.2018r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 14.09.2018r. / Rozpatrzona negatywnie

Petycja - wycięcie drzew w miejscowości Skurpie.
Data złożenia: 27.09.2018r. / Rozpatrzona negatywnie

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 09.11.2018r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie ustawy o dostępie do informacji publ. w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 22.03.2019r. / Rozpatrzona pozytywnie w zakresie §2, w pozostałym zakresie rozpatrzona negatywnie

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa
Data złożenia: 2.04.2019r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 28.05.2019r. / Rozpatrzona pozytywnie w zakresie §2P, negatywnie w zakresie §1P.

Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
Data złożenia:
3.06.2019r. / Rozpatrzona pozytywnie w zakresie II.2), negatywnie w zakresie II.1).

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP
Data złożenia: 22.11.2019r. / Rozpatrzona pozytywnie

Wniosek/prośba - program dla zdrowia i dobra środowiska
Data złożenia: 07.08.2020r. / Rozpatrzona pozytywnie

Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach
Data złożenia: 06.08.2020r. /Odpowiedź na petycję

Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 
Data złożenia: 12.11.2020r. /Odpowiedź na petycję

Petycja - List otwarty
Data złożenia: 05.01.2021r. /Odpowiedź na petycję / Odpowiedź na petycję

PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 
Data złożenia: 06.02.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
Data złożenia: 21.02.2021r. / Odpowiedź na petycję / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2052)
Data złożenia: 14.10.2022r. /

Petycja
Data złożenia: 22.02.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP. SKK
Data złożenia:
25.02.2021r. / Odpowiedź na petycję / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek/Petycja - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy o petycjach
Data złożenia: 01.04.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Data złożenia: 19.04.2021r. / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
Data złożenia: 10.06.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja o rodzielenie połączonych klas
Data złożenia: 07.10.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja - do Przewodniczącego i Członków Rady
Data złożenia:
21.12.2021r. / Odpowiedź na petycję

Petycja - poprawa efektywności energetycznej
Data złożenia: 4.05.2022r. /

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 18.07.2022r. /

Petycja
Data złożenia: 31.07.2022r.

Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy
Data złożenia: 18.08.2022r. /  Odpowiedź na petycję  

Pilny wniosek o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy
Data złożenia:
24.11.2022r. / Odpowiedź na wniosek

Petycja do tutejszej gminy o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Data złożenia: 27.03.2023r. / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
Data złożenia: 19.09.2023r. / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data złożenia: 29.11.2023r. / Odpowiedź na petycję

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data złożenia: 29.11.2023r. /

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data złożenia: 28.02.2024r. / Odpowiedź na petycję

Petycja Program dla OSP
Data złożenia: 08.05.2024r. / Rozpatrzona pozytywnie

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024
Data złożenia: 06.05.2024r. /

Oficjalny Wniosek na mocy art 61 i 63 Konstytucji RP - wymogi art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)
Data złożenia: 28.05.2024r. /

Oficjalny Wniosek na mocy art 61 i 63 Konstytucji RP - wymogi art. 29 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
Data złożenia: 01.06.2024r. /

Wniosek na mocy art 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
Data złożenia: 05.06.2024r. /