Uchwała nr XVI/100/89/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=170/)

Uchwała nr XVI/101/90/2015 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Uchwała nr XVI/102/91/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica

Uchwała nr XVI/103/92/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek stanowiących własność Gminy Płośnica, na okres 3 lat

Uchwała nr XVI/104/93/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Płośnica nieruchomości

Uchwała nr XVI/105/94/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawki

Uchwała nr XVI/106/95/2015  w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=171)

Uchwała nr XVI/107/96/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Turza Mała