Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie http://dzialdowszczyzna.bip.net.pl/?c=275