Uchwała nr IX/45/34/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2067)