Uchwała nr VII/40/29/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1828)

Uchwała Nr VII/41/30/2015 w sprawie: czasu pracy placówek handlowych i usługowych oraz zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1961)

Uchwała Nr VII/42/31/2015 w sprawie: przystąpienia Gminy Płośnica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Uchwała Nr VII/43/32/2015 w sprawie: przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płośnicy prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Uchwała Nr VII/44/33/2015 w sprawie: przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płośnicy prowadzenia spraw z zakresu zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1962)

Uchwała Nr VII/45/34/2015 w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Janusza Kuklewicza dotyczącego wygaszenia mandatu Radnego Gminy Płośnica.