Uchwała Nr XXVIII/228/43/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/229/44/2013 w sprawie: przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma.

Uchwała Nr XXVIII/230/45/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3111)

Uchwała Nr XXVIII/231/46/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3112)

Uchwała Nr XXVIII/232/47/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3113)

Uchwała Nr XXVIII/233/48/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3114)

Uchwała Nr XXVIII/234/49/2013 w sprawie zasad nadawania nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Płośnica