Budżet na rok 2008 został uchwalony
dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr X/40/2007