Sołtys:
      Anna Truszkowska

Rada Sołecka:
    Antkowicz Izabela
    Dramińska Dorota
    Kordalska Agnieszka 
    Mańka Tadeusz
    Sarnecki Piotr
    Stańczak Wioletta
    Woźniak Stanisław