Budżet na rok 2007 został uchwalony dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr III/9/2006.

Szczegóły: http://www.bip.plosnica.pl/?a=1212